Chính sách hoàn, hủy khi mua hàng tại Hàng Da Chất

– Áp dụng với tất cả quý khách mua hàng tại Hàng Da Chất.

– Quý khách có thể hủy đơn sau khi đã đặt hàng, trong khi vận chuyển hàng.

– Quý khách có thể hoàn trả sản phẩm trong vòng 7 ngày kể từ khi khi nhận sản phẩm

– Cảm ơn quý khách đã mua hàng tại Hàng Da Chất.