Chính sách vận chuyển khi mua hàng tại Hàng Da Chất

  • Miễn phí vận chuyển toàn quốc với những đơn hàng trên 500 nghìn. (hỗ trợ tối đa 50 nghìn)
  • Đơn hàng dưới 500 nghìn hỗ trợ một phần phí vận chuyển.
  • Vận chuyển toàn quốc nhanh chóng.
  • Vận chuyển trong ngày đối với khách hàng Hà Nội.